Patentti varmistaa yksinoikeudet keksintöösi

Patentoimalla saat keksinnöllesi usein optimaalisen suojan. Hyvä patentti tuo yksinoikeuden lisäksi mukanaan myös muita liiketoimintaa tehostavia etuja.

Kattavin teollisoikeudellinen suoja on patentti. Sen avulla suojaat keksintösi tehokkaasti kilpailijoilta. Patentoituasi keksintösi saat hyödyntää sitä ammattimaisesti yksinoikeudella patentin voimassaoloajan.

Patentti on suositeltavin suojausvaihtoehto silloin, kun haluat suojata keksintöjä, jotka koskevat esimerkiksi menetelmiä, laitteistoja, rakenteita, koostumuksia, järjestelyjä ja sovitelmia.

Myönnetty patentti osoittaa keksintösi olevan huipputekniikkaa ja se nostaa sekä tuotteen että yrityksen arvoa. Hyvin laadittu patentointistrategia kiinnostaa myös mahdollisia sijoittajia. Lisäksi asianmukaisesti laadittu patentti on pitävä riitatilanteissa.

Patentilla huomattavan pitkä suoja-aika

Patenttia on haettava ennen keksinnön julkistamista, koska uutuus on patentin myöntämisen ehdoton edellytys. Patenttihakemuksen etuna on sen automaattinen salassapito viranomaiskäsittelyn aikana. Lisäksi myönnetyllä patentilla on erityisen pitkä voimassaoloaika, jopa 20 vuotta.

Patentti myönnetään lopullisesti vasta patenttiviranomaisten suorittaman uutuus- ja keksinnöllisyystarkastelun ja sitä seuraavan väiteajan jälkeen, joten myönnetyn patentin validiteetista on aina tältä osin näyttöä.

Yrityksen IPR-strategia muodostuu patenteista yhdessä muiden suojaustapojen kuten mallisuojan, hyödyllisyysmallin ja tavaramerkin kanssa.

Patenttiasiamiehen avulla alkuun

Patenttiasiamies tuntee keksintöjen suojausvaihtoehdot ja yksityiskohdat. Keksijänä tunnet parhaiten suojattavan keksintösi ja sen erityispiirteet. Yhdessä patenttiasiamiehen kanssa jalostuu laadukas patenttihakemus, jolla on parhaat edellytykset johtaa patentin myöntämiseen.

Keksijänä sinun ei tarvitse perehtyä patentoinnin yksityiskohtiin etukäteen. Perehdymme keksintöön ja sen erityispiirteisiin yhdessä, jonka jälkeen voit luottaa hakemuksen käsiimme ja keskittyä omaan liiketoimintaasi.