Olennaisia IPR-käsitteitä

Teollisoikeudelliseen suojaamiseen ja immateriaalioikeuksiin liittyvien termien tuntemista helpottaaksemme, olemme listanneet keskeisimmät käsitteet aakkosjärjestykseen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Absoluuttinen uutuus on yksi keskeisimmistä edellytyksistä patentin tai hyödyllisyysmallin haussa Suomessa. Myös suojattavan keksinnön itsensä julkaiseminen ennenaikaisesti estää sen suojaamisen.

Alan ammattimies on käsite, mikä tarkoittaa keksintöön liittyvällä tekniikan alalla tavanomaisen ammattitaidon omaavaa henkilöä, jolla on edellytykset ymmärtää suojahakemuksessa esitetty keksintö sekä tulkita ja toisintaa se oikein.


D

 

Dilutaatio, eli vesittyminen on tilanne, jossa tavaramerkki menettää erottumiskykynsä. Tällöin tavaramerkki ei enää palvele tarkoitustaan.


E

Ennakkouutuustutkimus on selvitys, joka tehdään esim. ennen suojahakemuksen tekemistä. Sen tarkoituksena on selvittää, onko kyseessä uusi keksintö ja voidaanko sille lähteä hakea suojaa. Ks. myös Uutuustutkimus.

EPC eli European Patent Convention on eurooppalainen patenttihakemusjärjestelmä, jonka avulla keksinnölle on mahdollista saada patentti nykyisellään yli 30:een Euroopan maahan.

EPO eli The European Patent Office on Euroopan patenttivirasto, joka käsittelee Eurooppapatenttihakemukset.

EU:n tavaramerkki on kansallisesta rekisteröinnistä erillinen suojausjärjestelmä. Se mahdollistaa tavaramerkkisuojan hakemisen yhdellä hakemuksella koko Euroopan yhteisön alueella. Ks. myös EUIPO.

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) eli Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto hallinnoi tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä EU:n oikeuksia, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta ja orpoteosten tietokantaa.

Etuoikeusaika mahdollistaa hakijalle suojan saamisen esimerkiksi ulkomailla tehtävälle myöhemmälle suojahakemukselle. Etuoikeusaika on ensimmäisen hakemuksen hakemispäivästä lukien patentin ja hyödyllisyysmallin kohdalla 12 kk ja mallisuojan sekä tavaramerkin 6 kk.

Eurooppalainen patenttihakemusjärjestelmä ks. EPC.

 

Ylös


G

 

Grace period -säännös eli niin kutsuttu armonaika tarkoittaa Suomessa ajanjaksoa, jonka aikana mallin luoja voi testata kehittelemäänsä tuotetta markkinoilla ennen mallisuojahakemuksen sisäänjättämistä. Mallin julkistaminen ennen kuin suojahakemus on laitettu vireille ei ole kuitenkaan suositeltavaa.


H

 

Hyödyllisyysmalli on niin kutsuttu pikkupatentti. Hyödyllisyysmallin voimassaoloaika on patenttia lyhyempi (Suomessa 10 vuotta).

Hyödyllisyysmallihakemus on tehtävä kirjallisesti. Se sisältää suojavaatimusten lisäksi keksinnön toimintaa havainnollistavan selityksen sekä tarvittaessa piirustukset. Hakemus tulee kokonaan julki rekisteröitymisensä myötä muutamassa kuukaudessa.


I

Idea on ajatus, joka johtaa uuteen keksintöön. Konkretisoimatonta ideaa ei voi suojata.

Immateriaalioikeudet jaetaan yleensä teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Ne koskevat aineetonta eli henkistä omaisuutta.

Innovaatiolla tarkoitetaan yleensä keksintöä, joka on tuotteistettu tai kaupallistettu.

Intellectual Property Rights/ IPR ks. Immateriaalioikeudet.

IPRP, eli International Preliminary Report on Patentability on kansainvälisen (PCT-) patenttihakemuksen käsittelyn loppuvaiheessa annettava alustava kannanotto keksinnön patentoitavuudesta.


Ylös

K

Kansainvälinen patenttihakemusjärjestelmä ks. PCT.

Keksinnöllisyys on yksi keskeisimmistä edellytyksistä suojahakemuksen haussa. Keksinnön tulee olla sekä uusi että erottua olennaisesti (patentti) tai selvästi (hyödyllisyysmalli) aikaisemmista vastaavan tyyppisistä ratkaisuista.

Keksintö tarkoittaa esimerkiksi työsuhdekeksintöjen yhteydessä teollisoikeudellisesti suojattavaksi todettua innovaatiota.

Käyttöoikeus eli lisenssi on lupa, jolla keksinnön luoja, esimerkiksi teollisoikeudellisen yksinoikeuden haltija, myöntää lisenssinsaajalle käyttöoikeuden keksintönsä hyödyntämiseen. Yleensä lisenssin antaja saa käyttöoikeuden luovuttamisesta korvauksia eli rojaltia.

L

Lisenssi ks. Käyttöoikeus.

Lisenssimaksu ks. Rojalti.

Lontoon sopimus hyväksyttiin Suomessa 1.11.2011. Sen ansiosta käännöstarve Eurooppapatentin kansallisissa rekisteröinneissä poistuu tai vähenee (esim. Suomessa on jatkossa tarve vain patenttivaatimusten suomenkieliselle käännökselle).

M

Maailman henkisen omaisuuden järjestö ks. WIPO.

Maailmanpatentti (puhekieltä) ks. PCT.

Mallisuoja on teollisoikeudellinen suoja, joka mahdollistaa yksinoikeuden tuotteen ulkomuotoon. Sillä voidaan suojata myös jokin tuotteen ulkoisesti näkyvä osa, kuten tietynlainen koriste tai kuvio. Mallisuojalla on Suomessa 25 vuoden voimassaoloaika.


Ylös


O

Objektiivinen uutuus tarkoittaa sitä, että patentoitavan keksinnön on oltava uusi myös muille kuin keksijälle. Ks. myös Absoluuttinen uutuus.


P

Patent Cooperation Treaty eli PCT-järjestelmä on kansainvälinen patentinhakujärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ulkomaista patentinhakemusprosessia. Yksi hakemus riittää saamaan patentin vireille kaikissa yli 150:ssä PCT-sopimukseen liittyneessä maassa mukaan lukien alueelliset patentinhakujärjestelmät (EPC/ Eurooppa, ARIPO & OAPI/ Afrikka, EAPO/ Euraasia).

Patentoitavuus tarkoittaa yleensä kannanottoa siitä, onko keksintö patentoitavissa. Ainoastaan uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen keksintö voidaan patentoida. Ks. myös Uutuus, Keksinnöllisyys, Teollinen hyödynnettävyys.

Patentti on kattavin ja usein suositeltavin teollisoikeudellinen suojaustapa. Patentin voimassaoloaika on Suomessa 20 vuotta. Sillä voidaan suojata muun muassa keksintöjä, jotka koskevat esim. menetelmiä, laitteistoja, rakenteita, koostumuksia, järjestelyjä ja/tai sovitelmia. Keksinnölle myönnetään patentti patenttiviranomaisen (Suomessa PRH) tekemän uutuus- ja keksinnöllisyystutkimuksen pohjalta. Ks. myös Uutuustutkimus, Keksinnöllisyys, Patentoitavuus, Patenttihakemus, Teollinen hyödynnettävyys.

Patenttiasiamies on Suomessa Patentti ja rekisterihallituksen rekisteröimä ammattilainen, jolla on oltava riittävästi teknisen alan tuntemusta ja vankka kokemus patenttiasioista. Yleensä patenttiasiamiehen käyttö erilaisten suojaoikeuksien haussa on välttämättömyys, jotta keksinnölle osataan valita parhaiten sopiva suojaustapa. Lisäksi esimerkiksi patenttia haettaessa on hakemuksen oltava alusta alkaen riittävän perusteellinen, sillä samaa patenttihakemusta ei voi täydentää jatkokäsittelyssä. Lisäksi etenkin ulkomaisia patentteja haettaessa on vastassa monenlaisia käytäntöjä, joiden tunteminen on usein edellytys patentin saamiseksi.

Patenttihakemus on tehtävä kirjallisesti. Se sisältää patenttivaatimusten lisäksi keksinnön toimintaa havainnollistavan selityksen tarvittaessa piirustuksineen ja tiivistelmän. Patenttihakemuksen salassapito on automaattista viranomaiskäsittelyn aikana. Hakemus tulee kokonaan julki vasta 18 kk:n kuluttua. Patentin myönnön edellytyksenä on, että tiivistelmä ja hyväksytyt patenttivaatimukset on toimitettu virastoon myös ruotsinkielisinä.

Prior art ks. Tekniikan taso.

Patentti- ja rekisterihallitus eli PRH on hyödyllisyysmalleja, mallisuojia, patentteja, tavaramerkkejä ja muita teollisoikeuksia myöntävä viranomainen Suomessa.

Patent- och registreringsverket eli PRV on PRH:ta vastaava viranomainen Ruotsissa.

Patentoitavuustutkimus on selvitys, joka tehdään, kun patenttihakemus on jo tehty. Sen tarkoituksena on selvittää, onko keksintö riittävän keksinnöllinen, ja voidaanko sille siten myöntää patentti. Ks. myös Ennakkouutuustutkimus ja Uutuustutkimus.

 

Ylös


R

Rojalti on lisenssimaksu, jonka lisenssin- eli käyttöoikeuden saaja maksaa esim. teollisoikeuden haltijalle. Ks. myös Käyttöoikeus.

S

 

Salassapitosopimus on ehdottomasti suositeltava käytettäväksi neuvotteluissa/ keskusteluissa keksintöä koskeviin tuotekehitykseen, tuotteistamiseen, rahoittamiseen tmv. liittyvien tahojen kanssa. Koska keksinnön salassapito (ks. Absoluuttinen uutuus) on yksi tärkeimpiä edellytyksiä esimerkiksi patentin myöntämiselle, on keksinnöstä tai sen suojausmahdollisuuksista ja/tai -tarpeesta suositeltavaa keskustella ainoastaan luotettavan IPR-ammattilaisen kanssa.

T

Tavaramerkki on yksi keskeisimmistä teollisoikeudellisista suojaustavoista Suomessa. Tavaramerkki antaa mahdollisuuden erottua kilpailijoiden tuotteista nimeämällä esimerkiksi oma tuote, palvelu tai uusi keksintö yksilöllisesti. Tavaramerkit voivat olla muun muassa sanamerkkejä, sana&kuvio-yhdistelmiä, kuvioita, tietynlaisia kuvasarjoja tai vaikkapa ääniefektejä. Rekisteröitymisen jälkeen tavaramerkki pysyy haltijansa käytössä niin kauan kuin se halutaan pitää voimassa, uudistamalla se 10 vuoden välein.

Tekijänoikeudet kuuluvat immateriaalioikeuksiin, kuten teollisoikeudetkin. Tekijänoikeudet koskevat luomisprosessissa syntyneitä henkisiä tuotoksia, jotka ovat ainutlaatuisia ja omaperäisiä. Toisin kuin teollisoikeudet, tekijänoikeudet muodostuvat teoksen tekijälle automaattisesti. Tekijänoikeuksia koskevat säädökset määritellään Suomessa tekijänoikeuslaissa.

Tekniikan taso kannattaa selvittää uutta keksintöä koskevan tuotekehityksen alkuvaiheessa. Selvityksen avulla tuotekehittelijä saa tietoa muun muassa kyseessä olevan alan vallitsevasta ja viimeisimmästä tekniikasta sekä olemassa olevissa ratkaisuissa tiedossa olevista teknisistä ongelmista.

Teollisoikeudet kuuluvat immateriaalioikeuksiin ja niillä tarkoitetaan yksinoikeuksia, joilla voidaan suojata keksintöjä sekä esimerkiksi tuotteiden ulkomuotoa tai palveluiden tunnuksia. Tyypillisimpiä teollisoikeuksia Suomessa ovat patentti, hyödyllisyysmalli, mallisuoja ja tavaramerkki.

Teollinen hyödynnettävyys on yksi keskeisimmistä vaatimuksista suojahakemuksen haussa. Keksinnön tulee olla esitetty suojahakemuksessa riittävän selvästi, että ns. alan ammattimies kykenee toisintamaan keksinnön.

Työsuhdekeksintö on keksintö, joka on syntynyt työsuhteessa ja ennalta määrätyn tehtävän tuloksena. Tällöin työnantajalla on työsuhdekeksintölain mukaan oikeus käyttää keksintöä hyödykseen. Ristiriitatilanteissa työsuhdekeksintöihin liittyvän lainsäädännön tulkinnassa kannattaa pyytää juridista konsultointia patenttiasiamieheltä.


Ylös


U

 

Uutuus on teollisoikeuksien kannalta olennainen tekijä. Ainoastaan uusi, ennestään julkaisematon keksintö voidaan patentoida. Ks. myös Patentoitavuus.

Uutuustutkimus on selvitys, joka tehdään, kun patenttihakemus on jo tehty. Sen tarkoituksena on selvittää, onko kyseessä uusi keksintö, jotta sille voitaisiin myöntää patentti. Ks. myös Ennakkouutuustutkimus ja Patentoitavuustutkimus.

V

Vesittyminen, ks. dilutaatio


 

W

WIPO eli World Intellectual Property Organization on suomeksi Maailman henkisen omaisuuden järjestö, johon kuuluu tällä hetkellä 183 jäsenvaltiota.

WO, eli written opinion on Kansainvälisen (PCT-) patenttihakemuksen käsittelyn alkuvaiheessa annettava alustava kannanotto keksinnön keksinnöllisyydestä


 

Y

 

Yksinoikeus tarkoittaa keksinnön omistajan yksinoikeutta hyödyntää keksintöään. Se on mahdollista ainoastaan suojaamalla keksintö teollisoikeudellisella suojalla.

Yhteisömalli on kansallisesta rekisteröinnistä erillinen suojausjärjestelmä. Se mahdollistaa mallisuojan hakemisen yhdellä hakemuksella koko Euroopan yhteisön alueella. Ks. myös EUIPO.

Yhteisötavaramerkki, eli EU:n tavaramerkki on kansallisesta rekisteröinnistä erillinen suojausjärjestelmä. Se mahdollistaa tavaramerkkisuojan hakemisen yhdellä hakemuksella koko Euroopan yhteisön alueella. Ks. myös EUIPO.

Ylös